Faaliyet Alanlarımız


İcra Ve İflas Hukuku
 • Sigorta Tazminatı Rücu, Fatura-Çek-Bono-Kira-Câri Hesap Alacağı Takipleri,
 • Menfi Tespit, İstirdat, Tahliye, İstihkak,
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi,
 • Menkul Ve Gayrimenkul Satışları,
 • Sıra Cetveline İtiraz, İflas Vd.
 
Ticaret Hukuku
 
 • Sigorta Sözleşmeleri ( Hayat, Hayat Dışı, Acenteler vd.),
 • Ticari İşletme,
 • Şirketler,
 • Kıymetli Evrak,
 • Taşıma,
 • Rekabet,
 • Fikri Mülkiyet,
 • Sermaye Piyasası ,
 • Ticarî Alacaklar,
 • Bankacılık Ve Finans,
 • Teminatlı İşlemler,
 • Kredi Sözleşmeleri,
 • Finansal Kiralama,
 • İpotek Tesisi,
 
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 
 • İşçi-İşveren İhtilafları,
 • Hizmet Sözleşmeleri,
 • İşçi Alacakları,
 • İş Kazaları,
 • Danışmanlık Vd
 
Gayrimenkul Hukuku
 
 • Kat Mülkiyeti,
 • Ortaklığın Giderilmesi,
 • Alım-Satım,
 • Teminat İpotekleri,
 • İnşaat Sözleşmeleri,
 • İmar Uyuşmazlıkları, İmar Düzenlemeleri Ve İmar Sorunları,
 • Tapu Tesis-İptal-Tescil Davaları,
 • Yapı Kooperatifleri,
 • Taşeron Sözleşmeleri Vd.
 
Tüketici Hukuku
 
 • Ayıplı ürün/hizmet,
 • Tüketici Kredileri,
 • Taksitli/Kampanyalı Satışlar Vd.
 
Aile Hukuku
 
Bilişim/İnternet Hukuku
 
 • Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme,
 • Bilgisayar Sabotajı, Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık/Sahtecilik,
 • Kanun Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin Alınmadan Kullanılması vd.
 
Sözleşmeler Hukuku
 
 • Telif Hakları,
 • Kira,
 • Danışmanlık Sözleşmeleri,
 • Hizmet, Hisse Devir, Proje Finansman, Gayrimenkul Yönetim, İnşaat,
 • Finansal Kiralama,
 • Alım-Satım Sözleşmeleri vd.
 
İdare Hukuku
 
 • İptal ve Tam Yargı Davaları vd.
 
Vergi Hukuku
 
 • Tarh/Tahakkuk/Tahsil Aşamalarından Doğan Davalar,
 • Düzeltme, Uzlaşma Başvuruları vd.
 
Enerji Hukuku
 
 • Üretim ve dağıtım lisansları başvuruları/devirleri,
 • EPDK ve diğer idari kuruluşlarla ilişkilerin ve sözleşmelerin yürütülmesi,
 • İdari Davaların Takibi vd.
 
Fikri Mülkiyet Hukuku